House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 

လြန္ခဲ့သည့္ ၆၈ ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေတာင္တန္း၊ ျပည္မမခြဲျခားဘဲ လြတ္လပ္ေရး အရယူၾကရန္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးလ်က္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က စာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။

Last modified on Friday, 13 February 2015 08:45

ယခုရက္ပိုင္း မီဒီယာမ်ား အလုပ္မ်ားၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏ အေရးတႀကီးကိစၥမ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ရက္မ်ားကို တၿပိဳင္နက္တည္း ႀကဳံေနရသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ကိစၥတိုင္းက အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို အေရးႀကီးသည္က ေသခ်ာေသာ္လည္း မီဒီယာတစ္ခုခ်င္း၏ အခံဓာတ္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ တြက္ခ်က္ပုံကသာ ကြာသြားေလသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ရက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးကိုကိုက သတင္းဌာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဝဖန္သံမ်ားကုိလည္း ဆက္တို္က္ဆိုသလို ၾကားလာၾကရပါသည္။ ေဝဖန္သူ တခ်ဳိ႕ကဆိုလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၏ စကားအသြားအလာမ်ားမွာ ယခင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၾကသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေလသံမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းနီးပါး သြားတူေနသည္ဟုပင္ ေဝဖန္သည္လည္း ရွိလာပါသည္။

Tuesday, 10 February 2015 08:59

ဆႏၵျပတာ ဆန္းသလား

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မရရွိပါကသို႔တည္း မဟုတ္ရရွိထားၿပီးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးခံရပါက ဆႏၵျပၾကသည္။ ဆႏၵျပျခင္းသည္ ထူးဆန္းေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ၊ ဆႏၵမျပျခင္းကသာ ထူးဆန္းေကာင္း ထူးဆန္းပါလိမ့္မည္။

သမိုင္းသည္ တစ္ေၾကာ့ျပန္ရန္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ေမ့ေပ်ာက္ရန္လည္း မဟုတ္ဟူသည့္ စကားရွိပါသည္။ မိမိတို႔သည္ သမိုင္းကိုဘာ့ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာ့ မျပန္ေစခ်င္ၾကပါသနည္း။ မိမိတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ သမိုင္းကို မေမ့ဖို႔လိုအပ္သနည္း။ ဤေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖသည္ ရွင္းပါသည္။

"I'm not happy in office. အစိုးရထဲ၀င္ၿပီး ရာထူးယူရတာ ငါေတာ့ မေပ်ာ္ပါဘူးကြာ"

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အထက္ကကဲ့သုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း သူ၏ အပါးေတာ္ၿမဲ (ကိုယ္ေရး အတြင္းေရးမွဴး) စာေရးဆရာ တကၠသုိလ္ေနဝင္း ျပန္ေရးျပသျဖင့္ ဖတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။

Last modified on Friday, 06 February 2015 18:07

ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးပါ ရပါသနည္း။ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ လူထု၏ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရာ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ႏိုုင္ငံပိုုင္ မီဒီယာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုုးရ၏မူဝါဒကို အေကာင္းဘက္က ေရးသားေဖာ္ျပရသည့္ မီဒီယာသာရွိခဲ့ သျဖင့္ အစိုုးရႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲသူမ်ား၏ အျမင္၊ အတိုုက္အခံအျမင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအျမင္ တိုု႔ကိုု ထင္ဟပ္ေစႏိုုင္သည္မွာ ပုုဂၢလိကမီဒီယာသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

ယခုတေလာ မႏၲေလးမွစတင္ထြက္ခြာလာေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပလမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္းစားမႈအျပည့္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ခရီးအေတာ္အတန္ ေရာက္သည္အထိ တိုင္းျပည္တာဝန္ရွိသူမ်ာက ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္း ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုမူ မေတြ႕ရေသးေခ်။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုေန႔ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ ထပ္မံေဆြးေႏြးေတာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယခုတေလာ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ သေဘာထားကြဲသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈ သတင္းက မိမိတို႔တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္လံုးအေပၚ လႊမ္းၿခံဳထားခဲ့သည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ဆႏၵျပခ်ီတက္ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား လူမမယ္မ်ားအေပၚ အစုိးရက မည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ ၾကရသည္ဟူ၍လည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။

လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ား ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အဘက္ဘက္မွ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးဖိုု႔ရာ ေတာင္းဆိုုေနသည္ကိုု မၾကာခဏ ၾကားသိေနၾကရသည္။

Last modified on Tuesday, 03 February 2015 08:58

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 160 guests and no members online