House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကြန္ကရစ္ ဘေလာက္တုံးမ်ားျဖင့္ ဆီးတား ကာရံခဲ့ရသည္ကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ရွက္ရြံ႕မိသည္ဟု ညည္းတြား ေျပာဆို သြားခဲ့သည္။ “ဘေလာက္တုံးေတြ ခ်တာက စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ အားနည္းတာ ကို ေဖာ္ျပ ရာေရာက္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံ ျခားသားေတြျမင္ရင္ ရွက္လည္း ရွက္ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။

သတင္းစာမ်ား ထုံးစံအတုိင္း ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္တိုင္း သုံးသပ္ ခ်က္မ်ား၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သတင္း စာမ်ားက စီစဥ္ တင္ဆက္ ၾကသည္။ မဇၩိမ သတင္းစာ သည္ လည္း ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီအစဥ္ မ်ားကို သတင္း စာဖတ္သူမ်ား အတြက္ ႀကိဳးစား တင္ဆက္ ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္က လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္း နယ္ေျမတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာသည့္ ပဋိပက္ၡမ်ားသည္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္း ခ်က္ႏွင့္ အာဏာ ပိုင္တို႔၏ စီမံခန္႔ ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ မႏုိင္နင္းမႈ တို႔ကို ျပသေနသည္။

မၾကာမီေလးက ႏိုင္ငံတကာ သတင္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္ သတင္းသမားကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္က ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ၾကားသိရသည္။

စကားေျပာျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္းမွသည္ အေျဖရသည္အထိ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားဆီ အေရာက္သြားႏိုင္ ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ တစ္ဦးတစ္ဖက္ထဲက ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္ေျပာၿပီး တစ္ဖက္သတ္ တံု႔ျပန္ေနပါက အေျဖလည္း မရပါ၊ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဆီသို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္သာ အေျဖျဖစ္ပါသည္။

Last modified on Monday, 22 December 2014 07:29

ျမန္မာ့ပညာေရး ေလာကအတြက္ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ စတုတၳတန္း ျမန္မာစာ ေမးခြန္း မွားယြင္းမႈတစ္ခု ဒီဇင္ဘာ တတိယ ပတ္အတြင္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္က စာေမးပြဲ စစ္ေဆးရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔ကို မွားယြင္းၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ဟု ေဖာ္ျပထားကာ မူလတန္း ကေလးငယ္မ်ားကို စာေမးပြဲ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေသးဖြဲသည့္ကိစၥအျဖစ္ ႐ႈျမင္ရန္ မသင့္ေပ။ စာသင္သားတို႔အတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခု ထုတ္မည္ဆိုပါက အဆင့္ဆင့္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖတ္သန္းၿပီးမွ ေမးခြန္းလႊာ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခင္းအက်င္း ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုု ၾကည့္ပါလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံ၏ ႏိုုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား အဓိကအက် ဆံုုး အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကိုု မဲတင္ေပးႏိုင္သည့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ား ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္လာရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ သည္ လိင္အလုပ္သမားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး ႏိုင္ငံတကာေန႔ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာေန႔ေတာ့ မဟုတ္၊ ျပည့္တန္ဆာေဟာင္းႏွင့္ လိင္ပညာေပးသူ အေမရိကန္လူမ်ဳိး ေဒါက္တာအန္နီ စပရင္ကဲလ္ႏွင့္ အေမရိကန္ လိင္အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးအ ဖြဲ႔ႀကီးက ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ဆယ္စု ႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

Wednesday, 17 December 2014 08:33

ပညာ သမာ အာဘာ နတၳိ

“ပညာႏွင့္တူေသာ အလင္းေရာင္မည္သည္ မရွိ” ဟု ဘုရားေဟာ ရွိသည္။ ဗုဒၶက ေလာကုတၱရာဘက္ အားသန္ေဟာေသာ္လည္း ဘုရားအဆုံးအမ တရားေတာ္မ်ားက ေလာကီဘက္ ယူေဆာင္သုံးေသာ္လည္း မမွားေပ။ သာမန္မိသားစု (၀ါ) ဆင္းရဲသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို ပညာအေမြသာ ေပးႏုိင္မည္ဟု ေျပာဆို၊ ဆုံးမ၊ ေခ်ာ့ေမာ့ ပညာသင္ေပးၾကသည္။ အစိုးရစာသင္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္လည္း “ပညာေရႊအိုး လူမခိုး” ဟု စာတန္း ကပ္ထားတတ္သည္။ ပညာကို တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ ေက်ာင္းသားငယ္ မ်ားကို ဆရာမ်ားက ဆုံးမၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီ လက္ပန္းက်ခ်ိန္ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား ႐ံႈးနိမ့္သြားခဲ့ၿပီဟု တ႐ုတ္
မီဒီယာမ်ားက ေရးၾကသည။္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါငေန ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားက သပိတ္စခန္း ဖြင့္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
ရွင္းပစ္လိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ဝမ္းသာေနၾကသည္။ သူတို႔ စီးပြားေရး ျပန္ေကာင္းေတာ့မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တ႐ုတ္မီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ေန႔စဥ္က 'အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ အျပည့္အဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အခုေတာ့ ေဟာင္ေကာင္သားေတြ ေကာင္းေကာင္း သိသြားၾကပါၿပီ' ဟု ေရးခဲ့သည္။

Last modified on Tuesday, 16 December 2014 08:02

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 111 guests and no members online