House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 

မတ္လ ၁၀ ရက္က လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း မရွိပါဘူး၊ နံပါတ္တုတ္နဲ႔ ႐ြယ္႐ံုသာ ႐ြယ္ခဲ့တာပါဟု တရားလို ရဲမွဴးက တရား႐ံုးတြင္ ဇြန္လ ၂ ရက္က ထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ထြက္ဆိုေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသား ကိုမင္းေသြးသစ္၏ မိခင္တို႔က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

Last modified on Wednesday, 03 June 2015 11:21

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႔ ဦးတည္ပါသည္ဆိုသည့္ ေခတ္ကေလး တစ္ေခတ္အတြင္း တနည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာစာေပ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္စရာမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လမ္းေဘးေရာက္သူမ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို ရွိသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ယင္း အနိ႒ာ႐ုံျမင္ကြင္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲလို႔မရ ဟူ၍ပင္ ေျပာရမလို ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မွာ သီ၀ရီအရပင္လွ်င္ မရွိမျဖစ္ ရွိကိုရွိရမည့္ အနိ႒ာ႐ုံအျဖစ္မူ လက္ခံလို႔ မရႏိုင္ပါ။ မိမိတို႔သည္ လမ္းေဘးေရာက္သူမ်ား လံုးဝမရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ မလြဲမေသြ ထူေထာင္လို႔ ရႏိုင္သည္ဟူသည့္ အျမင္ပင္လွ်င္ ကမၻာ့ေတြးေခၚရွင္ တခ်ိဳ႕က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ မရွိမျဖစ္ ရွိကိုရွိရမည္ဟု မဆိုသာေသာ္ျငားလည္း သီဝရီအရ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၏ အဂါၤရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ မရႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ေရွာင္လႊဲလို႔ ရႏိုင္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ၾကေသာ္ျငား လည္း လမ္းေဘးေရာက္လူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ရွိေနသည္။ လမ္းေဘးေရာက္လူမ်ားသည္ ဆထက္ထမ္း ပိုး တိုးလာေနသည္။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖို႔ေတာ့ ေကာင္းပါသည္။

Last modified on Sunday, 31 May 2015 12:30

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လမ္းေဘးေရာက္သူမ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို ရွိ

မည္သည့္ ပညာရပ္ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ အၿမဲတေစ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာျခင္းသည္ အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရးႀကီးလွသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမစ္ တစ္စင္းသည္ အၿမဲတေစ စီးဆင္းေနဖို႔ လိုအပ္ေနသည္ဟူသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစကားရပ္အေပၚ အေျခခံကာ ျမန္မာစာေပ အေျခအေနကိုလည္း မိမိတို႔ တစံုတရာ ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ၾကရပါမည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼစနစ္ႀကီးတစ္ခု ရာစု ႏွစ္ဝက္ခန္႔မွ် ႀကီးစိုးခဲ့သည္။ ယင္း အဓမၼစနစ္ႀကီး ၾကာရွည္ၾကာေမ်ာ ထြန္းကားႀကီးစိုးခဲ့သျဖင့္ ႀကီးစိုးခံၾကရသည့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားလည္း ၾကာရွည္ေလးျမင့္ ေခါင္းမျပဴႏိုင္ ျဖစ္ၾကရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတသက္တမ္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည္၊ မထမ္းေဆာင္မည္မွာ ယေန႔တိုင္ ယတိျပတ္ မေသခ်ာေသးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတကို ျပည္သူက တုိက္ရိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရသည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို ႀကီးစိုးႏိုင္ေသာ အာဏာရပါတီမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီ၏ ႏွစ္လိုသူတစ္ဦးသည္ သမၼတျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။

မၾကာမီ လပိုင္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနသည္။ အမ်ားကမူ ၂၀၁၅ ခု ကုန္ကာနီး လပိုင္းအတြင္း က်င္းပႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အေႏွးႏွင့္အျမန္ လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတုန္းက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ေျပာခဲ့ဖူးသည့္ စကားတစ္ခြန္း ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား သည္ မိခင္၏ အိမ္တြင္ ေနထို္င္ခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳး ရွိသင့္သည္ဟူေသာ စကားျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္မႈလည္းရွိ၊ လြတ္လပ္ခ်မ္းေျမ့မႈလည္း ရွိသည့္ မိဘမ်ား၏ အိမ္လို မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ရလွ်င္ မည္မွ် ေကာင္းပါမည္နည္း။

သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ခုတြင္ မေကြးတိုင္း၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေစတုတၱရာၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ သဘာဝ အလွအပမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္
ေဝဆာေအာင္ တင္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႔လိုက္ရပါသည္။ ထိုဓာတ္ပံုမ်ားထဲ၌ အမွတ္မထင္ဆိုသလို ေဒသခံ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား လမ္းေဘးတြင္
ျဖစ္သလို တဲထိုးေနထိုင္ေနၾကသည့္ ပံုကိုလည္း ေတြ႔လိုက္ရသည္။

Last modified on Sunday, 24 May 2015 12:43

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 108 guests and no members online