House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Thursday, 11 June 2015 09:27

စာေမးပြဲ တစ္ခုရဲ႕ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အဆံုးအျဖတ္

Written by 

လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ထြက္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ တႏိုင္ငံလံုး စာေမးပြဲေျဖဆို ထားၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အပါအဝင္ စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆို စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ခုန္စြာ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို နားစြင့္ကာ ခံစားမႈအဖံုဖံု ထင္ျမင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တႏိုင္ငံလံုး ဆူညံလႈပ္ရွားသြားခဲ့ၾကရသည္။

စာေမးပြဲမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစား ရွိသည္။ သူငယ္တန္းမွသည္ တကၠသိုလ္ေရာက္သည္အထိ စာေမးပြဲမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သည္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲက်ကာမွ သက္ဆိုင္သူေကာ မသက္ဆိုင္သူပါ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားၾကရသနည္း။ အေျဖကေတာ့ ရွင္းပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသည္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ မည္သည့္တိုင္းျပည္ႏွင့္မွ်မတူ ထူးျခားေသာ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား ရွိေနသည့္ စာေမးပြဲျဖစ္သျဖင့္ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စား ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

အားလံုးၾကားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီးေနာက္ စာေမးပြဲက်႐ွံဳးသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ၾကသည့္ သတင္းမ်ိဳး၊ အေပ်ာ္လြန္ကာ ဆိုင္ကယ္ေလွ်ာက္စီးရင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိရာက ကြယ္လြန္ၾကရျခင္းမ်ိဳး အစရွိသည့္ စာေမးပြဲဂယက္၏ ႀကီးမားေလးနက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ သည္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ထူးျခားေလးနက္ေစပါသည္။

မွန္ပါသည္။ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ပညာေရးစနစ္က ခင္းေပး ျပ႒ာန္းေပးလိုက္သည့္ တကၠသို္လ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ၏ အေရးပါမႈက ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ဘဝကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ ေလးနက္ေနေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ဘဝကို လူလားေျမာက္ျခင္း မေျမာက္ျခင္း၊ ဘဝ၏ ေအာင္ျမင္မွဳ လမ္းစေပၚ ေျခခ်မိျခင္း မခ်မိျခင္း အစရွိသည့္ ပုဒ္ျဖတ္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား မိဘမ်ားသည္ သည္စာေမးပြဲကို အထူးအေလးအနက္ ထားေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည္၊ ရသည့္အမွတ္မ်ားအလိုက္ တကၠသိုလ္ ဆက္လက္တက္ခြင့္ ေသခ်ာ မေသခ်ာကိစၥမ်ားကို အသာထား၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔ကိုပင္ မနည္း ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားၾကရသည့္အတြက္ အကယ္၍ စာေမးပြဲက်႐ွံဳးသြားၿပီဆိုပါက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မိဘအဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္တစ္ခု ေပ်ာက္သြားသလား ထင္ရေလာက္ေအာင္ ခံစားမွတ္ယူရသည္အထိ သည္စာေမးပြဲက အေရးႀကီးေနျပန္သည္။

သည္မွ် အေရးပါ အေရးႀကီးၿပီး ထူးျခားေလးနက္သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေနသည့္ စာေမးပြဲတြင္ စာေမးပြဲ က်႐ံွဳးရသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ရမွတ္စာရင္းကိုၾကည့္ၿပီး သည္စာေမးပြဲစနစ္ႀကီးသည္ မွန္ကန္မႈမွ ရွိပါရဲ႕လား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ မလြဲမေသြ လိုအပ္သည္လားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို အလိုလို မိမိတို႔ ေမးရမလို ျဖစ္လာပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသား၏ အမည္နာမကိုေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုရာေရာက္မည္ စိုးသည့္အတြက္ မေဖာ္ျပလိုပါ။ ထိုေက်ာင္းသားသည္ ေျဖဆိုရသည့္ ေျခာက္ဘာသာအနက္ သခ်ၤာဘာသာ တစ္ခုတည္း ရမွတ္ ၃၆ မွတ္ျဖင့္ က်႐ွံဳးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ က်န္ ငါးဘာသာအနက္ ရမွတ္ ၇၀ ေက်ာ္က ၂ ဘာသာႏွင့္ ရမွတ္ ၈၀ ေက်ာ္က ၃ ဘာသာျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အထက (၁) မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းသားမွာ စာေမးပြဲက်သြားရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်႐ံွဳးသည့္ ဘာသာတစ္ခုတည္းကိုပဲ ျပန္လည္ေျဖဆိုရသည့္ စာေမးပြဲစနစ္ ရွိေနေသာ္ျငားလည္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္မူ ထိုေက်ာင္းသားအဖို႔ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ျပန္ေနကာ ဘာသာအားလံုး ျပန္လည္ေျဖရမည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းသား၏ မိဘမ်ားသည္ မည္မွ် ရင္ကြဲပက္လက္ ျဖစ္ၾကရမည္နည္း။ အဆိုးဝါးဆံုးမွာ အကယ္၍သာ ယင္းေက်ာင္းသားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေပါက္ဖြားသူ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနပါက မည္မွ်ယူႀကံဳးမရ ခံစားေနရပါမည္နည္း။

မိမိတို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္မိပါသည္။ သည္လို ဘဝတစ္ခုကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးရေလာက္ေအာင္ အေရးႀကီးလွသည့္ စာေမးပြဲ စနစ္မ်ိဳးျဖင့္ေတာ့ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား ေရွ႕ဆက္ မျဖတ္သန္းရေတာ့တဲ့ မွန္ကန္ေတာ္တည့္သည့္ ပညာေရးစနစ္ အျမန္ေပၚေပါက္လာပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းမိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Read 2107 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 133 guests and no members online