House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Tuesday, 09 June 2015 10:51

အျမန္ဆုံး အျမစ္ျပတ္ ေခ်မွဳန္းသင့္လွသည့္ လူကုန္ကူးမွဳမ်ား

Written by 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၅၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ  ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၅ မႈ၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၁၀ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၇ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂ မႈ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ မႈ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၆ မႈစီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁ မႈစီ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈ ၅၆ မႈတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူ ၁၉၄ ေယာက္အနက္ ၁၅၂ ေယာက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄၂ ဦးကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္ကာ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အဓမၼ လက္ထပ္ရန္ ၃၁ မႈ၊ အဓမၼခိုင္းေစရန္ ၁၆ မႈ၊ ျပည့္တန္ဆာ ျပဳရန္ ၈ မႈ၊ ေမြးစားရန္  တစ္မႈ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္သူစုစုေပါင္း ၁၁၄ ေယာက္အနက္ ၉၃ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ၿပီး ၅၁ ေယာက္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္စမွ ေမလအထိ ငါးလအတြင္း လူကုန္ကူးခံရမႈ အမ်ားဆံုး ျပည္နယ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ျဖစ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဓမၼ လက္ထပ္ရန္ လူကုန္ကူးခံရ သည္က ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု သိရသည္။

ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ရန္ လြယ္ကူျခင္းသည္ လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေစသည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဗဟုသုတ အားနည္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎တို႔က ေျပာျပၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မခံၾကရေစရန္ သတိႏွင့္ အသိကေလးထားဖို႔ လိုအပ္ ေၾကာင္း တာဝန္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အရာရွိမ်ားက အႀကံျပဳ ေျပာၾကားၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တရားဝင္ သြားေရာက္ၾကရန္၊ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားလာၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားၾကသည္။

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ငန္းရပ္ ၇၅ ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေလးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆိုသည္။

တစ္ဘက္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည္ ဆိုပါက မိမိအား အလုပ္ရွာေပးသူ၏ ေနရပ္ လိပ္စာ၊ အမည္၊ အတိအက်၊ မိမိ သြားရမည့္ လုပ္ငန္းခြင္တည္ရွိရာ ေနရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေနအထားႏွင့္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား တိက်ေသခ်ာစြာ မွတ္သားထားသင့္ သည္ဟုလည္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရႏိုင္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခိုင္းေစ ခံရသည့္ ေရလုပ္သားမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေရသန္႔ဘူးစက္႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆို၍ သြားခဲ့ရာ အမွိဳက္စက္႐ုံ၌ ညစ္ညစ္ေပေပ လုပ္ခဲ့ရသည္မ်ားမွာ စာဖတ္သူမ်ား အမွတ္ထင္ထင္ ရွိေနဦးမည့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ရရွိမွဳ၊ ဝင္ေငြရရွိမွဳ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္ခြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူမ်ား၏ ဝင္ေငြၿမဳိးၿမဳိးျမက္ျမက္ ရလိုမွဳကို ေဝဖန္ရန္ အေၾကာင္းမရွိလွဘဲ ထိုသူတို႔ သတိထားဖြယ္ရာတို႔ကို ေတာေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးရမည့္ လုပ္ငန္းကို ယခုထက္ ဆတိုး လုပ္ေပးရမည့္ တာဝန္မွာ ျပည္သူတို႔ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေပၚတြင္သာ လုံးဝက်ေရာက္ေနေတာ့ေၾကာင္း မဇၥ်ိမက ေထာက္ျပလို ပါေတာ့သည္။

Read 1829 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 132 guests and no members online