House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Tuesday, 02 June 2015 15:07

အေတြးအျမင္ ျမင့္မားသည့္ စာေပမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္းက ဘာကို ၫႊန္းဆိုေနသနည္း

Written by 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႔ ဦးတည္ပါသည္ဆိုသည့္ ေခတ္ကေလး တစ္ေခတ္အတြင္း တနည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာစာေပ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္စရာမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း မည္သည့္တိုင္းျပည္ မည္သို႔ေသာ အစိုးရမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုအျဖစ္ မည္ကဲ့သို႔ပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ယင္းတိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ တိုးတက္သေလာ ဆုတ္ယုတ္ေနသေလာဆိုသည္ကို တိုင္းတာလို႔ရသည့္ ေပတံမ်ားကေတာ့ ရွိေနစၿမဲျဖစ္သည္။ သည္အထဲမွ ဥပမာတစ္ခုမွာ ယင္းတိုင္းျပည္၏ စာေပအဆင့္အတန္း မည္သို႔ရွိသနည္းဆိုသည့္ ေပတံသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအေပၚ မူတည္ကာ ကနဦးအစကာလမ်ားတုန္းက ဆိုလွ်င္ စာအုပ္စာေပမ်ားလည္း အျခားနယ္ပယ္မ်ားနည္းတူ ႐ုတ္တရက္ဆိုသလို ပြင့္လန္းထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကပါသည္။ မဂၢဇင္းအသစ္မ်ား၊ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္အသစ္မ်ားတြင္ သာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကအစ မိုးဦးက် မိႈပြင့္မ်ားလို အသီးသီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့စာေပ နယ္ပယ္ႀကီးသည္ တမဟုတ္ခ်င္း မန္းမႈတ္လိုက္သလို ေရာင္စံုပန္းခင္းသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ သံုးႏွစ္မွ် ရွိလာေသာအခါ အေရာင္စံုစ ျပဳလာေနေသာ ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္တြင္ မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕၊ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕၊ သတင္းစာအခ်ိဳ႕ ရပ္တန္႔သြားၾကရသည္။ ယင္းစာေပမ်ား ရပ္တန္႔သြားရျခင္းကို ဆန္းစစ္ေသာအခါ ေငြေၾကး႐ံႈးနိမ့္မႈ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အဘက္ဘက္မွ တိုးဝင္လာေနသည့္ စိန္္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔သြားၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရသတင္းစာ စာေစာင္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေလာက္ေအာင္ ေၾကာ္ျငာ မရျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ပံုႏွိပ္စက္ မရွိျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ခ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ စကၠဴေစ်း အစရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ စာဖတ္ပရိသတ္၏ ဝယ္လိုအားကလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ တက္မလာေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ၾကရပါသည္။

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲက အျခားအျခားေသာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေျဖရွင္းလို႔ လြယ္ဟန္ရွိေသာ္လည္း စာဖတ္ပရိသတ္ ဝယ္လိုအား က်ဆံုးျခင္း၊ တက္မလာျခင္း စိန္ေခၚမႈကိုမူ အလြယ္တကူႏွင့္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သည္ကိစၥမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆ အေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္ျပႆနာသည္ အခ်ိန္ယူၿပီးေျဖရွင္းမွ ရႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။
ယခုအခါ မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕၊ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕၊ သတင္းစာအခ်ိဳ႕ ရပ္တန္႔သြားၾကရၿပီ ဆိုသည့္သတင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ပင္ ၾကားလာရသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဘက္မွ ျပန္ၾကည့္ေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားသည္မူ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရျပန္သည္။

ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ရပ္တန္႔သြားေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားမွာ သာမန္စာနယ္ဇင္းမ်ား မဟုတ္ၾက။ စာေပအရ အေတြးအျမင္အရ အဆင့္အတန္းရွိၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ရပ္တည္ေနႏိုင္သည့္ စာနယ္ဇင္းအခ်ိဳ႕မွာမူ စာေပ အဆင့္အတန္းအရ လည္းေကာင္း၊ အေတြးအျမင္အရ လည္းေကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္ကို ဦးမေဆာင္ႏို္င္သည့္ အျပင္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ ဒႆနႏွင့္ ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့ သတင္းမ်ား၊ အညႇီအေဟာက္ သတင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး အျမင္မရွင္းသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရပါသည္။ တကယ္ဝမ္းနည္းဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း မိိမိတို႔တိုင္းျပည္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနကို စာေပ စာနယ္ဇင္းနယ္ပယ္က စာေပမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး တုိင္းမည္ဆိုပါက ရင္ေလးဖြယ္ပင္ ေကာင္းလွပါသည္။ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ား၊ အေတြးအျမင္ ျမင့္မား က်ယ္ျပန္႔သည့္ စာေပမ်ားႏွင့္ ေဝးသြားၾကရၿပီလား။ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္နိမ့္ဆင္းက်သြားေနသည့္ သည္လို အေျခအေနမွ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္မွာလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Read 655 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 189 guests and no members online