House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Friday, 29 May 2015 10:35

အမွားၾကာ အမွန္ မျဖစ္စေကာင္းပါ

Written by 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼစနစ္ႀကီးတစ္ခု ရာစု ႏွစ္ဝက္ခန္႔မွ် ႀကီးစိုးခဲ့သည္။ ယင္း အဓမၼစနစ္ႀကီး ၾကာရွည္ၾကာေမ်ာ ထြန္းကားႀကီးစိုးခဲ့သျဖင့္ ႀကီးစိုးခံၾကရသည့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားလည္း ၾကာရွည္ေလးျမင့္ ေခါင္းမျပဴႏိုင္ ျဖစ္ၾကရသည္။

ထိုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ မွန္ကန္သည့္ အေတြးအျမင္မ်ားက ေသးသိမ္ပိ္န္လွီသြားၾကရၿပီး မွားယြင္းၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ အယူအဆ အခ်ိဳ႕က အၫြန္႔တလူလူ ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုအယူအဆမ်ားသည္ အသစ္ေတြ႔ရွိၿပီး ေခတ္မီသည့္ အယူအဆအျဖစ္ အလြယ္တကူ ေရပန္းစားလာတတ္ျပန္သည္။

ဥပမာ ဆိုရလွ်င္ ‘အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္’ ဟူေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ လူတခ်ိဳ႕သည္ ထိုစကားကို ဖက္တြယ္ထားရွိကာ လြယ္လြယ္ပင္ အသံုးျပဳ၊ လြယ္လြယ္ပင္ ဆက္မွားေနၾကသလို ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ဖက္ဆစ္စနစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္သည္ မွားယြင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ထို မွားယြင္းေသာ စနစ္ကို လူေတြက လက္မခံႏိုင္ၾကပါ။ ဖက္ဆစ္စနစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ၾကသူတို႔ သည္ ယင္းစနစ္မ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူဆိုး လူမိုက္ မ်ားျဖင့္ က်ားကန္ၾကရသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အာဏာရွင္စနစ္သည္မူ ပိုမိုစနစ္က် ပိုမိုက်စ္လ်စ္သည္။ ယခင္ အာဏာရွင္စနစ္ အာဏာရွင္မ်ားလို အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူဆိုး လူမိုက္မ်ား တြင္မက အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒပုဒ္မ အရပ္ရပ္ကို ျပဳစုျပ႒ာန္းျခင္း၊ အာဏာရွင္၀ါဒ သြတ္သြင္းထားသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုသ႑ာန္အတုမ်ားကို ဟန္ျပဖန္တီးကာ လူထုကို အေတြးအေခၚအရပင္လွ်င္ မွားယြင္းမ်က္စိလည္ရေလေအာင္ ဖန္တီးထားတတ္ၾကသည္။

သည္နည္းျဖင့္ ေခတ္မီ အာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးစုိးခံၾကရသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ လူထုသည္ အေျခခံအားျဖင့္ပင္လွ်င္ အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ ကိုယ့္က်င့္တရားအပိုင္းမ်ားတြင္ လြဲမွားေသာ အေျခခံျဖင့္ ျဖတ္သန္းႀကီးျပင္းရေတာ့သည္။

လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမွဳ၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမွဳ၊ အျပန္အလွန္ သက္ညႇာစာနာမွဳတည္းဟူေသာ မြန္ျမတ္သည့္ လူ႔အေျခခံ စိတ္ထားကို ခါးထိုးကာ ငါေျပာတာ အမွန္၊ ငါလုပ္တာ အမွန္၊ ငါကလြဲ အားလံုးအမွား တည္းဟူေသာ ေလာကႀကီးကို ေမတၱာျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္ဘဲ ရန္လုိသည့္ မယံုသကၤာျဖစ္သည့္ အင္မတန္အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည့္ မွားယြင္းဖ်ားနာသည့္ အယူအဆကို အလြယ္တကူပင္ ေကာက္ကို္င္လိုက္ၾကေတာ့သည္။

ထိုအခါ ယင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၀င္တို႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ပင္လွ်င္ စံလြဲသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္သို႔ ကၽြံက်သြားရေပလိမ့္မည္။

ထို စံလြဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူတို႔သည္ အဓမၼျပဳလုပ္ရန္၊ မတရားသျဖင့္ အခြင့္အေရးယူရန္၊ သူတပါး နစ္နာသြားမည္ကို လစ္လ်ဴ႐ွဳရန္ ၀န္မေလးတတ္ၾကေတာ့ေခ်။ ကၽြန္ခံရန္ ၀န္မေလးသည့္စိတ္၊ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ ရန္ ၀န္မေလးသည့္စိတ္ႏွင့္ မိမိကိုယ္က်ိဳးကလြဲ မည္သည့္အရာကိုမွ် ထည့္မစဥ္းစားႏိုင္ေလာက္သည့္ လူ႔ ဗာလာနံ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၾကရသည္။ ထို လူ႔ဗာလာနံ အျဖစ္ကိုလည္း သူတို႔ရယူထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသမ်ား၊ တပည့္သားေျမးမ်ားျဖင့္ ဖံုးဖိထားႏိုင္ေအာင္လည္း တတ္ႏိုင္ၾက သည္။

သို႔ေသာ္ သမိုင္းသည္ ထို အဓမၼစနစ္ႀကီးကို၊ ထို အဓမၼလူသားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေလ့ မရွိပါ။ သမိုင္း၏ လုိအပ္အခ်က္အရ သမိုင္း၏ တာ၀န္အရ ထုိအဓမၼစနစ္၊ ထိုအဓမၼလူသားတို႔၏ အတြင္းသ႐ုပ္ကို တလႊာခ်င္း ခြာခ်ျပေလ့ ရွိပါသည္။

ထိုအခါ လူတို႔သည္ အဓမၼစနစ္၊ အဓမၼလူသားတို႔၏ သ႐ုပ္အမွန္ကို ျမင္လာၾကၿပီး အမွန္တရားဘက္သို႔ စိတ္ျပန္လည္လာၾကေလ့ရွိ၏။ ထိုအခါ အဓမၼလူသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အဓမၼလူသားတို႔အား ၀န္းရံထား သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မွားေနသည္ကို လူေတြ သိလာၾကသည့္တုိင္၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း မွားေနၿပီ ဆိုသည္ကို သိလာၾကသည့္တုိင္ မွားေနသည့္တုိင္ ဆက္သာလုပ္၊ အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ ဟူေသာ ဆြံ႔အ ေသးသိမ္သည့္ ဒႆနကို ဆက္လက္ ကိုင္ဆြဲထားေနၾကသည္ကို ယခုထက္ထိ ျမင္ေတြ႔ေနရေသးေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Read 979 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 206 guests and no members online