House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Thursday, 28 May 2015 13:27

သမၼတႀကီးလည္း ဝင္ပါ၊ က်န္သူေတြလည္း ဝင္ႏိုင္ပါေစ

Written by 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတသက္တမ္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည္၊ မထမ္းေဆာင္မည္မွာ ယေန႔တိုင္ ယတိျပတ္ မေသခ်ာေသးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတကို ျပည္သူက တုိက္ရိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရသည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို ႀကီးစိုးႏိုင္ေသာ အာဏာရပါတီမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီ၏ ႏွစ္လိုသူတစ္ဦးသည္ သမၼတျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတကိုယ္တိုင္က သမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုပါသည္ဟု ေျပာေစဦးေတာ့၊ သူ႔ကို လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္က သမၼတေလာင္းအျဖစ္ မေ႐ြးခ်ယ္ ခဲဲ့လွ်င္ သမၼတျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သမၼတျဖစ္လာသူက သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ထည့္ေသာ္ အႀကီးတန္း ၀န္ႀကီး တစ္ဦးသာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/ တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည့္ အတိုင္းသာ ခြင့္ျပဳထားသည္။

မၾကာခင္က ေၾကးမုံသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ (၀ါ) ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္တာလုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါဟု ဆိုသည့္ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ အစိုးရသတင္းစာတြင္ ပါသည့္အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရအာေဘာ္ႏွင့္ နီးစပ္သျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားပါ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္လားဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

အမွန္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုလည္း မကန္႔သတ္သင့္ပါ၊ အလားတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း မတားျမစ္သင့္ပါ။ သမၼတျဖစ္ခြင့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ကန္႔သတ္ထားသည္ကိုေတာ့ မွန္ေပသည္ဟု ဆိုခဲ့သူမ်ားက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရပင္ တားျမစ္ခံထားရသလို ျဖစ္ေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းအတြက္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္တာ မဟုတ္ဟု ယူဆေပးၿပီး မဲဆြယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳခြင့္ေပးထိုက္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္လဲေနေသာ အစိုးရအာေဘာ္ ေဆာင္းပါးမ်ား သည္ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္လြန္းေနသည္။

ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားမ်ားအရ ၾကည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္္အေရး အရ ၾကည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအရ ၾကည့္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအရ ၾကည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ဘက္က ၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အျပစ္အနာအဆာမ်ား၊ အလြဲအေခ်ာ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေန သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

သို႔တိုင္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ တစ္သက္လုံး အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူၿပီး ေထာင့္ေစ့ အကြက္ေစ့ေအာင္ တစ္ဖက္သတ္ ေရးသားထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမမူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္က အသက္ႏွင့္လဲ ကာကြယ္မည္ဟု ဆိုထားသူမ်ားပါ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အေရးတယူ ေျပာဆိုလာခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္လိုေနပုံရသည့္ သမၼတအတြက္ပါ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒသည္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

မဇၥ်ိမသည္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူႏိုင္သည့္ သမၼတ အရည္အခ်င္းရွိသူ ျဖစ္ပါက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုလည္း ဒုတိယသက္တမ္းကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရေစခ်င္ပါသည္။ အလားတူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အမွဴးျပဳေသာ အျခားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ထိုက္တန္သူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း သမၼတအျဖစ္ သြားရာလမ္းတြင္ ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိဘဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ မဆီမဆိုင္ေသာ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေစလိုပါသည္။

Read 1313 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 147 guests and no members online