House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Tuesday, 26 May 2015 10:45

မိခင္စိတ္နဲ႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

Written by 

တစ္ခါတုန္းက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ေျပာခဲ့ဖူးသည့္ စကားတစ္ခြန္း ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား သည္ မိခင္၏ အိမ္တြင္ ေနထို္င္ခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳး ရွိသင့္သည္ဟူေသာ စကားျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္မႈလည္းရွိ၊ လြတ္လပ္ခ်မ္းေျမ့မႈလည္း ရွိသည့္ မိဘမ်ား၏ အိမ္လို မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ရလွ်င္ မည္မွ် ေကာင္းပါမည္နည္း။

သည္စကား၏ ရည္ၫႊန္းခ်က္ထဲတြင္ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကုိ ေမတၱာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ကို ေဖၚၫႊန္းရာလည္း ေရာက္သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ လူႀကီးသူမ တခိ်ဳ႕ေျပာဖူးေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ရွိပါေသးသည္။
ေတာတြင္း တစ္ေနရာတြင္ မုဆိုးသည္ သစ္ပင္ေပၚက ေမ်ာက္မႀကီးတစ္ေကာင္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လိုက္သည္။ ထိုအခါ ဒဏ္ရာရသြားေသာ ေမ်ာက္မႀကီးသည္ သူ႔ရင္ခြင္တြင္းမွ ေမ်ာက္သားငယ္ကို လက္တစ္ဘက္မွ ကိုင္ဆြဲရင္း က်န္လက္တစ္ဘက္က သစ္ကိုင္းကို ဆြဲကိုင္လ်က္ တစာစာ ေအာ္ေတာ့သည္။ ေမ်ာက္မ၏ နာက်င္စြာ ေအာ္ဟစ္သည့္ အသံကို ေမ်ာက္အထီးႀကီး ၾကားေသာအခါ အလ်င္အျမန္ ေရာက္လာၿပီး ေမ်ာက္မႀကီး၏ လက္ထဲက ေမ်ာက္သားငယ္ကို ယူလိုက္၏။

ထိုအခါ သားငယ္ကို လင္သားေမ်ာက္ထီးႀကီးက ယူလိုက္ၿပီးသည့္အခါက်မွသာ သစ္ကိုင္းကုိ ဆြဲကိုင္ ထားသည့္လက္ကို လႊတ္လိုက္၏။ သားငယ္၏ အသက္ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီဟု သိလိုက္ရသည့္ အခ်ိန္အထိ စိတ္ကိုတင္းကာ သစ္ကိုင္းကို ဆြဲထားရင္း ေအာ္ဟစ္လိုက္သည့္ ေအာ္သံထဲတြင္ မိခင္တစ္ဦး၏ ႀကီးမား ျမင့္ျမတ္လွသည့္ မိခင္စိတ္ကို အထင္းသား ၾကားခဲ့ၾကရသည္ ဟူ၏။

တဖန္ ေနာက္ထပ္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ရွိပါေသးသည္။ သားသည္ ေခြးမႀကီးတစ္ေကာင္သည္ ကားလမ္းေဘးတြင္ အိပ္ေနစဥ္ ကားႀကိတ္ခံလိုက္ရသည္။ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရေနေသာ္လည္း ႏို႔ဆာလို႔ ေအာ္ေနၾကေသာ သားငယ္ ေခြးကေလးမ်ားရွိရာ ဒယီးဒယိုင္ျဖင့္ အားတင္းၿပီး ေျပးသြား၏။ ေခြးကေလးမ်ား ေဘးတြင္ အသာအယာ လွဲခ်ၿပီး ေခြးကေလးမ်ားကို ႏို႔တိုက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏို႔တိုက္ရင္းပင္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားေတာ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္တြင္လည္း ေသလုေမ်ာပါး ဒဏ္ရာရသြားသည့္တိုင္ ႏို႔ဆာလို႔ ေအာ္ေနၾကသည့္ သားသမီးမ်ားထံ အေရာက္ျပန္လာ ႏိုင္ေအာင္ အားတင္းထားျခင္းႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကၽြး ျဖစ္ေအာင္ တိုက္ေကၽြးသြားခဲ့သည့္ မိခင္ေခြးမႀကီး၏ မိခင္စိတ္ကို မိမိတို႔ အသ္ိအမွတ္မျပဳ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ လူသားမ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ လူသားမ်ားက လူ႔ထက္ အဆင့္နိမ့္သည့္ အဟိတ္တိရစာၦန္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ မိခင္စိတ္ကို အထင္အရွား ျပတတ္ၾကၿပီး ယင္းသို႔ေသာ မိခင္စိတ္သည္ မည္မွ် မြန္ျမတ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းလက္ခံလို႔ ရႏိုင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႕၌ မိခင္စိတ္ကင္းမဲ့လြန္းသည့္ သတင္းအခ်ိဳ႕ကို လည္း မိမိတို႔ ၾကားေနျမင္ေန ၾကရျပန္ပါေသးသည္။ တစ္ေနရာ၌ လူသူအသြားအလာ နည္းသည့္ ေနရာ၌ ေမြးကင္းစကေလး တစ္ဦးကို သည္အတိုင္း လာေရာက္ စြန္႔ပစ္သြားသည့္သတင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သားသမီးကို ေဒါသႏွင့္ ဓားျဖင့္ အေသခုန္သတ္လိုက္သည့္ ဖခင္တစ္ဦး၊ အရက္ဝယ္ ခိုင္းစဥ္ လမ္းတြင္ အရက္ ဖိတ္စင္က်ခဲ့သည္ကို ေဒါသျဖစ္ကာ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ သားသမီးကို သံပူကပ္ၿပီး ဆံုးမသည့္ ဖခင္တစ္ဦး အစရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ ၾကားေန ျမင္ေနၾကရသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ မိဘေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိခင္စိတ္ရွိသူ မိဘမ်ား မွန္ခဲ့လွ်င္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကို အသက္ေသသည္အထိ၊ ခႏ¨ာကိုယ္ နာက်င္ေစသည္အထိ၊ စိတ္ထိခိုက္ေစ သည္အထိ၊ ရန္သူသဖြယ္ျပဳမူလိုက္သည္အထိ ဆံုးမ႐ိုး မရွိပါဟူသည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ရႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ မြန္ျမတ္ယဥ္ေက်းၿပီး မိဘစစ္ မိဘအမွန္မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းရသည့္ သားသမီးမ်ား၏ ဘဝသည္ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဘ၀မ်ိဳး ရႏိုင္ၾကမည္သာ ဟူသည့္ ေကာက္ခ်က္ကိုလည္း ဆြဲယူလို႔ ရႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၊ မိမိတို႔ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ မိမိတို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိမိတို႔ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ မြန္ျမတ္မွန္ကန္သည့္ မိဘ၏ ရင္ခြင္တြင္သာ ခိုလႈံခြင့္ရသည့္ သားသမီးအျဖစ္ ရရွိခံစားေစႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Read 1050 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 149 guests and no members online