House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Sunday, 17 May 2015 09:12

အေရးႀကီးလွသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ

Written by 

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဖတ္႐ႈၾကားသိရသည့္ သတင္းတစ္ပုုဒ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီတြင္ လုုပ္ကိုင္ေနသူ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦး အသတ္ခံရသည့္ သတင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူသတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုု အင္းတေကာ္တြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရသည့္ လူသတ္မႈတြင္ လူေမွာင္ခိုုကူးမႈအတြက္ ေငြေပးထားသူမ်ားက ေငြလိမ္လည္သည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္သူကို တရားစြဲဆိုထားရာမွ ေငြျပန္ မရသည့္အျဖစ္ကိုု စိတ္နာက်ည္းကာ သတ္ျဖတ္သည္အထိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား အစဥ္အၿမဲ ရွိေနေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား တနည္းအားျဖင့္ လူေမွာင္ခိုုကူးသူမ်ားက လည္း အၿမဲတမ္း ရွိေနေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ေျပာလိုုသည္မွာ လူကုန္ကူးမႈထက္ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိျခင္း မရွိျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ ရွိလွ်င္ ယခုုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ယူဆေပသည္။ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ယခုုကဲ့သုိ႔ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဘြယ္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ၎တိုု႔ လိမ္ခံရသည့္ ေငြကိုု တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္ရရွိဖိုု႔ မေသခ်ာ မေရရာျခင္းေၾကာင့္ ၎တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ ယင္းေငြျပန္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွ လက္လြန္ေျခလြန္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သဏၭာန္ေတြ႔ရေပသည္။

အလြယ္ဆိုုရလွ်င္ အစိုုးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တနည္း အကာအကြယ္ကိုု မယံုုၾကည္သျဖင့္ မိမိတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ စီရင္ျခင္းဟုုလည္း ဆိုုႏိုုင္ေပသည္။ ယခုုအျဖစ္အပ်က္က လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ မည္မွ် အေရးပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း သတိေပးလိုုက္သကဲ့သိုု႔ ရွိေပသည္။

အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မၾကာခဏျမင္ေတြ႕ရေလ့ ရွိသည္။ ဥပမာ ပစၥည္းခိုုးသူကိုု ဖမ္းမိလွ်င္ ရဲလက္သိုု႔ အပ္ရမည့္အစား ထိုုးႀကိတ္ရိုုက္ႏွက္ေလ့ရွိသည့္ အျဖစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိုုက္မႈ ျဖစ္ပြားလ်င္ ယာဥ္ေမာင္းသူအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူရန္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု အားကိုုးရမည့္အစား လူအုပ္စုျဖင့္ ၀ိုင္းဝန္း ထိုးႀကိတ္ရိုုက္ႏွက္ေလ့ရွိသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကး လိမ္လည္မႈမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး၊ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက အားကိုး ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္
ျဖစ္ေပသည္။ အလားတူ တရားစီရင္ေရးတြင္လည္း လာဘ္စားမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေနသည့္အတြက္ နစ္နာသူမ်ားက တရားဥပေဒကို အားကိုးမႈမ်ား ပ်က္ျပားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းသူခိုုးက ရဲႏွင့္ တရားရံုုးကိုု ေလာက္ေလာက္လားလား လာဘ္မထိုုးႏိုုင္ေလာက္ ေသာ္လည္း ကုုန္ေရာင္းကုုန္၀ယ္ရင္း ျဖစ္ပြားသည့္ လိမ္လည္မႈမ်ားတြင္မူ ေငြပမာဏ မ်ားျပားသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ လာဘ္ထိုုးကာ ထုုိက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္သြားျခင္း၊ လိမ္လည္ထားသည့္ ပုုိင္ဆိုုင္မႈ၊ ေငြေၾကးတိုု႔ကိုု ျပန္လည္ရွာေဖြ မသိမ္းဆည္းႏိုုင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မၾကာခဏ ၾကားသိေနရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ႏွစ္စဥ္လိုလို ၾကားသိေနရသည့္ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လိမ္လည္မႈမ်ား၊ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားတြင္ ထိုက္သင့္သည့္
ျပစ္ဒဏ္မေပးႏိုင္သည္ကို မၾကာခဏ ၾကားေနၾကရေပသည္။

ယခုု အင္းတေကာ္ လူသတ္မႈသည္ အထက္က တင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု မီးေမာင္းထိုုးျပလိုုက္သကဲ့သိုု႔ ရွိေနသည္။ ယခု အျဖစ္အပ်က္တြင္ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အစိုုးရ၏ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ အားနည္းျခင္းက မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုုက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမက ေထာက္ျပလိုုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

Read 1158 times Last modified on Sunday, 17 May 2015 09:25

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 158 guests and no members online