House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Wednesday, 25 February 2015 21:01

ဘာလုပ္မွာလဲ ေျပာ

Written by 

၂၀၁၅ ကား အားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အကဲခတ္မ်ားက ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ ႏွစ္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ကို ရႈျမင္ၾကသည္။ ဤတြင္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ေမးရမည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုရွိေနသည္။ ဘာလုပ္မွာလဲ ေျပာ။

မ႑ိဳင္သုံးရပ္သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရုပ္လုံးေပၚလာသည္။ အထင္ရွားဆုံးႏွင့္ ပီပီျပင္ျပင္ ပုံထြက္လာသည္ကား ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ဟု ေခၚရမည့္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အားရစရာေတာ့ မေကာင္းလွေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ဳိ႕၏ အရည္အခ်င္းကို ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိေသးသလို ျပည္သူ႔လိုလားခ်က္တခ်ဳိ႕ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ကန္႔ကြက္မဲမ်ား ေပးေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကလည္း နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုလည္း ထိုေမးခြန္းကို ေမးရမည္ပင္။ ဘာလုပ္မွာလဲ ေျပာ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္းအစိုးရသည္ကား ကာတြန္းဆရာမ်ားလက္ထဲ ေရာက္သြားႏွင့္ၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုမွာ ကာတြန္းဆရာမ်ား၏ လက္သံေျပာင္ေျပာင္ေအာက္တြင္ ျပား၀ပ္ေနၾကရသည္။ သက္တမ္းကား တစ္ႏွစ္သာ က်န္ေတာ့ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းမွတ္တမ္းေရးရမည့္ ကိစၥမ်ား လုပ္သင့္သည္။ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္ရွိသင့္သည္။ မလုပ္ႏိုင္သည္မ်ား၊ တာ၀န္မေက်ပြန္သည္မ်ား ရွိပါက သတၱိရွိရွိ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏုတ္ထြက္လုိက္သင့္သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလးပြင့္ဆိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ အစိုးရသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းလာၿပီး လွည့္ျဖားလိုသည့္ သေဘာမ်ားကို ခပ္ပါးပါးမွသည္ ေျဗာင္က်က် ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕တြင္ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူရသည့္ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ သတၱိရွိရွိ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ မိမိမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ား၊ အမွားအယြင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူၿပီး ႏုတ္ထြက္လုိက္ၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကား တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံ၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏုတ္ထြက္သြားသူမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ရွားသည္။ ၎တို႔ကိုလည္း အထက္ပါ ေမးခြန္းပင္ ေမးရမည္သာျဖစ္သည္။ ဘာလုပ္မွာလဲ ေျပာ။

ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ကား ေျပာစရာမ်ားသလို မပီျပင္ဆုံး မ႑ိဳင္ဟုလည္း ေျပာ၍ရသည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္တုိ႔၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္ အမႈအခင္းမ်ား၊ တရားစြဲဆို တင္ပို႔မႈမ်ားကို ယေန႔တုိင္ ေတြ႕ရေသးသလို ဥပေဒအထက္တြင္ တစုံတဦး ရွိေနေသးသလားဟု တရားဥပေဒပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေမးခြန္းထုတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမ႑ိဳင္ကို ဦးေဆာင္ေနသူႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း အလားတူ ေမးခြန္း ေမးရမည္ပင္။ ဘာလုပ္မွာလဲ ေျပာ။

တိုင္းျပည္ကို ေမာင္းႏွင္ေနေသာ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ယင္းေဒါက္တုိင္သုံးရပ္အား အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ ေရးသား ေျပာဆို တင္ဆက္ေနေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္၊ မလြတ္လပ္သည့္၊ အမွီအခိုကင္းသည့္၊ အမွီအခိုပင္းသည့္၊ အစိုးရ၏ပိုင္၏၊ အစုိးရႏိုင္သည့္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားကို လႊတ္ေပးထားကာ မေမးဘဲထားေသာ္ မမွ်တရာ၊ ပင္းရာ၊ အဂတိမကင္းရာ က်ေပလိမ့္မည္။

သတင္းမီဒီယာသမားအမ်ားစုသည္လည္း သူမ်ားလက္ညွိဳးထိုးရန္ ျပစ္တင္ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရန္ ႀကိဳးစားသလို မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳရာ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းအထိ သတင္းမီဒီယာသမားတို႔ က်င့္သုံးလိုက္နာအပ္ေသာ က်င့္၀တ္ညီညြတ္ရာ၏။ တစ္ဖက္မေစာင္းဘဲ မွ်တရာ၏။ အဂတိကင္းၿပီး စိတ္ရွင္းလက္ရွင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ ေျပာဆို ေရးသား တင္ဆက္ရာ၏။ ထို႔ျပင္တ၀ သတင္းမီဒီယာသမားပီပီ တင္းတင္းတည္တည္ အားရွိပါးရွိ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း အကုန္သုံးၿပီး အစြမ္းကုန္ အလုပ္လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အေနအစားေခ်ာင္ရုံ လက္တင္ပါးပါး အပါးေလးခို အလုပ္လုပ္ၿပီး နာမည္ထင္ေပၚ ဂုဏ္သတင္းေမွ်ာ္က ၂၀၁၅ တြင္ ေနရာရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘာလုပ္မွာလဲ ေျပာ။

၂၀၁၅ မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကား အမွန္ျဖစ္သည္။ မ႑ိဳင္ေလးရပ္မွ ၾကြင္းေသာ္ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အကုန္ပါသည့္ ပဥၥမမ႑ိဳင္သာ က်န္ရစ္သည္။ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္လည္း ၂၀၁၅ ကို အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ၾကသလို တာ၀န္မ်ားကား ရွိေနေပသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တိုးတက္ေရး၊ သာယာေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ေရးအထိတြင္ ထိုထိုဤဤ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္လည္း မိမိႏိုင္ရာ၀န္မွသည္ တိုင္းျပည္၀န္တာအထိ ထမ္းရန္ တာ၀န္ရွိေနပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းမြန္သည့္အနာဂတ္ကို နီးေစသည့္ ၂၀၁၅ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ခရီးတြင္ တစ္ေယာက္မက်န္ အားလုံးအပါ  စိတ္လက္ခ်မ္းသာၾကေစရန္ မဇၥ်ိမက ေမးခြန္းတစ္ခုကိုသာ ေမးလိုက္သည္။ ဘာလုပ္မွာလဲ ေျပာ။

Read 1143 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 151 guests and no members online