House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Tuesday, 17 February 2015 07:38

သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ အေငြ႔အသက္မ်ား

Written by 

ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပညာေရးကို ထုဆစ္ပံုေဖာ္မည့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို အားမေပး၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အေထာက္အကူမျပဳႏုိင္ အစရွိသည့္ အယူအဆမ်ားျဖင့္ ပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အပါအဝင္ နယ္ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာအၿပီး ပိုမိုတင္းမာသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ျဖန္႔ခြဲလ်က္ ရန္ကုန္သို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသည္အထိ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပန္သည္။

သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားစတင္ၿပီး ပိုမိုတင္းမာလာသည့္ အေျခအေနတစ္ခု ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္တိုင္ တိက် သည့္အေျဖ ထြက္မလာဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ထိုမတိုင္ခင္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အစိုးရသတင္း ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔က သတိေပးတားျမစ္မႈ သံုးႀကိမ္တိုင္လုပ္ခဲ့သည္။ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္တြင္မူ ေက်ာင္း သားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရန္ကုန္သို႔ ဝင္ေရာက္လာပါက ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ ေတာ့မည္ဟု ထပ္မံတားျမစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား၊ ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဆက္တုိက္ဆုိသကဲ့သို႔ပင္ အထူးသတိျပဳဖြယ္အျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံသမားေတြကို ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ မလုပ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြက လြန္လာၿပီးေတာ့ ကိုး႐ိုးကားရား တုိင္းျပည္အက်ဳိးမဲ့ေအာင္လုပ္ရင္ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္မေနႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔က အတိုက္အခံသမားေတြကို တရားသျဖင့္ လြတ္ လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ဆူပူခြင့္ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြ ေပးထားတာကို အသားယူၿပီး မတရား လုပ္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာခ်ရမွာပဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္'' ဟု ေျပာဆိုခ်က္ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမွတ္ရဖြယ္မ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ မည္သည့္အခါကမွ် အရာသြင္း ေဖာ္ျပခံရေလ့မရွိေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကို ေဖာ္ျပမႈသည္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ဆႏၵျပေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားတို႔၏ သပိတ္မ်ားရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သာမန္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဝင္ပါေလ့မရွိေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးပင္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းသည္ ဤျဖစ္ရပ္၏ အတိမ္အနက္ႏွင့္ အေျခအေနမွန္ကို အေသအခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏုိင္သည္။

အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို ျပန္လည္ခ်င့္တြက္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပမႈကို ေလးႀကိမ္ တိုင္တားျမစ္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ သမား႐ိုးက် တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုဟု ယူဆ၍မရႏုိင္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္မူ အႏၲရာယ္၏ အေငြ႔အသက္မ်ားအ ျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားထည့္သြင္း ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု အစိုးရဘက္၏ ကတိကဝတ္ရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားတို႔အတြက္ ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္မလာေသးဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ လက္ေတြ႔က်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္း သားတို႔ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာေပးရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ရာ ဤလုိက္ေလ်ာခ်က္သည္ ဆႏၵုျပ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ အၿပီးတိုင္ မေပါက္ေျမာက္ ေသးသည့္တိုင္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ ေျမျပင္အခင္းအက်င္းကို အေျခခံက်က် ျပန္လည္သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္ၾကရန္ မဇၩိမက တုိက္တြန္းပါသည္။

Read 1843 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 90 guests and no members online