House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Monday, 16 February 2015 07:47

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို စြန္႔ၾကပါ

Written by 

ေန႔စဥ္လိုလို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စည္း႐ံုးေျပာဆိုမႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သားအား တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာပါဝင္ ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ စကားလံုးကို သံုးစြဲတိုင္း အမွန္တစ္ကယ္ ယင္းစကားလံုး၏ အႏွစ္သာရကို သတိျပဳမိၾကပါသလား။ အကယ္၍သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားလံုးကို သံုးစြဲသည့္အခါတိုင္း ယင္းစကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္၊ အႏွစ္သာရကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစားခံယူခဲ့ပါလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ယခုေလာက္ ရွည္ၾကာေနစရာအေၾကာင္းမျမင္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ စကားလံုးကို အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရည္ရြယ္၍ သုးစြဲေနၾကသလို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ အက်ိဳးစီးပြား၊ အဖြဲ႔အစည္း အက်ိဳးစီးပြားတို႔ ယွဥ္လာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးၾကပါ၏ေလာ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္သာ အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေနသည့္ သေဘာေပလား။ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို ဘဝႏွင့္ခ်ီ၍ နားလည္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ဘဝမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိသည့္ ေဒသတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသူ၊ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အကာအကြယ္ျဖင့္ လံုၿခံဳမႈရွိေနၾကသူမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ပံုမွန္ေန႔စဥ္ ဝမ္းစာရွာေဖြေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဘဝမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိသျဖင့္ မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ စိုက္ခင္းမ်ားကို မရိတ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္
ပ်က္ခဲ့၊ ျဖစ္ပ်က္ေနဆဲျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ ပညာသင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရသည့္ ေဒသမ်ားစြာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းသတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေထာင္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ မိသားစု၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ဆယ္စုႏွင့္ခ်ီ ေနထိုင္ရသူမ်ား ယေန႔တိုင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာ အိပ္စက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဘဲ အစဥ္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ား ေဒသမ်ားစြာလည္း ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ယခုေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအဖို႔ ထူးဆန္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမဟုတ္ပါ။ မၾကာခဏ ၾကားသိေနရသလို မ်က္ျမင္သက္ေသပင္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကဖူးမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေတြ႔ဖန္မ်ား ၾကားဖန္မ်ား႐ိုးသြားၿပီး နိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္ မသိသလို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနၾကမည္ကို စိုးပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ တိုက္႐ိုက္ခံစားေနရသူမ်ား အခက္အခဲႀကံဳေနရသည့္ အေျခအေနႏွင့့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေနၾကသူမ်ား၏ မိမိတို႔ရပ္တည္ခ်က္ အဖြဲ႔အစည္း ရပ္တည္ခ်က္တို႔အနက္ မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးမည္နည္းဟု ေမးစရာရွိလာေပသည္။

အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသလို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအခြင့္အေရးလည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မ်ား အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ ရွိေနသည့္ အခ်က္မွာ ဂုဏ္ယူစရာ ကိစၥတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။

ယခုကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အကူးအေျပာင္းတစ္ခုသို႔ ဦးတည္ေနသည္၊ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၾကသည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။ ယင္းသို႔ေသာ အခါသမယတြင္ သာမန္ျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငံ့လင့္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကို မဇၩိမက တိုက္တြန္းလိုေပသည္။

Read 1050 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 130 guests and no members online