House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Friday, 13 February 2015 18:47

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုလူစား အမ်ားႀကီးေဟ့...

Written by 

ေက်ာင္းသား သမဂၢေခါင္းေဆာင္၊ သခင္ေခါင္းေဆာင္၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ စသျဖင့္ ဘဝမ်ဳိးစုံကို ျမန္မာမ်ားအတြက္ စံနမူနာျပ ထားရစ္ခဲ့ေသာ၊ သူမတူေအာင္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးကိုသာ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္ျဖင့္ တစိုက္စိုက္မတ္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ ေဆာင္ယူေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို စုစည္းႏိုင္သူႀကီး စသည္ျဖင့္ ဂုဏ္ပုဒ္အထပ္ထပ္ကို ပိုင္ဆိုင္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ေမြးေန႔ကို ဇာတိနတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ခမ္းခမ္းနားနား ေလးေလးစားစား အေရးတယူ တန္ဖိုးထားကာ က်င္းပၿပီးခဲ့ေလၿပီ။

ရာဇ၀င္တြင္ ေမာ္ကြန္းေရးထိုးေလာက္ေအာင္ အတၳဳပၸတၱိေျပာင္ေျမာက္ခဲ့သူ၊ လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ တမ္းတရေလာက္သူ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္း၏ ေလးစားယုံၾကည္မႈ အခံရဆုံးသူ၊ မသမာသူမ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ လူသာ ေသေသာ္လည္း နာမည္မေသခဲ့သူ၊ ကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ၾကာလာသည့္တိုင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား ရင္ထဲထိ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္သူ၊ အဆုံးမဲ့ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ကုံလုံျပည့္၀ေနသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မည္သူမ်ားက မည္သို႔ ဖုံးအုပ္ ဖယ္ထုတ္ထားေစ မည္သည့္အခါမွ ဂုဏ္ရွိန္ မညွိဳးခဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၀၀ တိုင္ ျပည္သူမ်ားရင္တြင္း အၿမဲရွင္သန္ခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ အားပါးတရ ဂုဏ္ျပဳခြင့္ရျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ယခုႏွစ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ထူးကဲသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သျဖင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ပန္းခ်ီ၊ ရုပ္ျပ၊ ကာတြန္း၊ ေၾကးရုပ္၊ ေက်ာက္ရုပ္၊ ဆီလီကြန္ရုပ္တုပါမက်န္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြ မီဒီယာစုံျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳၾကသည္မွာ ၾကက္သီးေမြးညင္းထဖြယ္ စိတ္လႈပ္ရွား ၀မ္းေျမာက္ၾကရသည္။ တန္ဖိုးရွိသူကို တန္ဖိုးသိသူတို႔က ဂုဏ္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို ပါးစပ္ပိတ္ထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို ႀကိဳးစား ေျပာဆိုလိုသူမ်ားကိုလည္း ဖိႏွိပ္ထားၾကသူမ်ားပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာ္ေၾကာင္း ထက္ေၾကာင္း တတ္ေၾကာင္း ျမတ္ေၾကာင္းေတြကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ဂငယ္ေကြ႔ေကြ႔ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလာရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေသသည့္တိုင္ အစြမ္းထက္သူျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္တြင္ အမွန္မေျပာရဲသူကို အမွန္ေျပာရဲေအာင္ ႏႈတ္ဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ တစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာၾကေသာ ေခတ္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ဤတြင္ အခ်ဳိ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တမ္းတၾကရုံႏွင့္ မၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ ရိုးေျဖာင့္၊ တည္ၾကည္၊ သည္းခံ၊ အားထုတ္၊ ႀကိဳးကုတ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေပသည္ဟု ေျပာၾကဆိုၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြက္ေဆာင္ခဲ့သလို မိမိအက်ဳိးကို လုံး၀ မငဲ့ဘဲ တိုင္းျပည္အက်ဳိး၊ လူထုအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။  ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘ၀မွ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အရယူေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းတာ၀န္ကို လုိသည္ထက္ ေျမာက္ျမားစြာ ပိုလြန္ ေက်ပြန္ခဲ့ၿပီ။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ ေခတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက တစ္ေယာက္ခ်င္းမွသည္ တျပည္လုံးရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္း၏ စုစည္း ညီညြတ္မႈအားျဖင့္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ မီဒီယာ စသည္ျဖင့္ ဆိုင္ရာမ႑ိဳင္ အသီးသီးကလည္း မိမိတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကို အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ (၀ါ) တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုအက်ဳိးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အတုယူႏိုင္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ခ်စ္ရန္ပင္ မလိုေတာ့ပါ၊ ဗိုက္၀ေအာင္ စားရင္းျဖင့္ပင္ တုိင္းျပည္ခ်စ္ႏိုင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ အကႌ်သံုးေလးထည္ႏွင့္ တုိင္းျပည္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ မလိုပါ၊ ခ်ိတ္ပုဆိုးႏွင့္ ပုိးတိုက္ပုံ၀တ္ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုမ်က္ႏွာမူကာ အလုပ္လုပ္ရုံသာ ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို က်ဆုံးသည့္တိုင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္ ၁၀၀ သက္တမ္းထိ တမ္းတရေလေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းစရာ မလိုပါ။ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္လုံၿခဳံေရးကို လုိသည္ထက္ မ်ားစြာပိုေအာင္ ယူထားရင္းျဖင့္ပင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ား မလိုလားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူမ်ား ႏွစ္သက္လိုလားသည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား မ်ဳိးဆက္အဆက္ဆက္ ေတာင့္တေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆုံးရေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးကို ရေစျခင္း၊ လူတန္းစားတစ္ရပ္က တိုင္းျပည္၏ အာဏာႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုပိုသာသာ မယူထားဘဲ ညီညြတ္ မွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားျခင္းစေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ စိတ္ထားျဖင့္ ယေန႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားကလည္း ယေန႔ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား တခဲနက္ ေထာက္ခံအားေပး ဂုဏ္ျပဳၾကသလို ထပ္တူျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ျမန္မာသည္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေမြးဖြားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ပင္ ျပည့္ပါေတာ့မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆုံးခဲ့သည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရွိပါေတာ့မည္။ ျမန္မာသည္ ယေန႔တုိင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္အျဖစ္ မေရာက္ရွိေသးပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုိလူစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္ျမန္ႏွင့္ မ်ားမ်ား ေပၚေပါက္ပါမွသာ ျမန္မာအတြက္ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာတြင္ လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိသည္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိသည္၊ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိသည္၊ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုိလူစား (ေခါင္းေဆာင္မ်ား) မေတြ႔ရသေလာက္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ႏႈတ္ဖ်ားမ်ားမွ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုလူစား အမ်ားႀကီးေဟ့" ဟု ေအာ္ဟစ္ႏိုင္မည့္ ေန႔တစ္ေန႔ အျမန္ေရာက္ရန္ မ႑ိဳင္ေလးရပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေခါင္းေဆာင္ဟု ယူဆထားၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ယေန႔မွစ၍ စိတ္ထားျပင္ဆင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ မဇၥ်ိမက တိုက္တြန္းသည္။

Read 1494 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 94 guests and no members online