House Art

eng btn

Thursday, 26 March 2015 09:17

အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးစီး

Written by  ေအာင္သူရထြန္း

ေနျပည္ေတာ္ (မဇၩိမ)။ ။ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးႏွင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ေျခာက္ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္ၾကားနာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အရာရွိေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏုက မူႀကိဳပညာေရးဆိုသည့္ စကားရပ္အစား မူလတန္းႀကိဳ ပညာေရးဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၎က “ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အသီးသီးတို႔၏ ဘာသာစကားမ်ား တိမ္ေကာပေပ်ာက္ျခင္းမရွိ ပကတိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အထူးအေလးထားလ်က္ ဥပေဒျပဳကာ ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းကို အထူးႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို မူလတန္းႀကိဳ ပညာေရးတြင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မူလတန္းေအာက္ ဆင့္တြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မူလတန္းအထက္အဆင့္တြင္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္ အျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အထူးအေလးအနက္ထား အခ်ိန္ယူ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏုက အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက “ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသံုးစရိတ္၏ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္မစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစကား ေျပာဆိုႏိုင္မႈအားနည္း၍ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

၎က “ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းေနအရြယ္ တိုင္းရင္းသား ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈဟာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေသာ္လည္း သူငယ္တန္းမွ တစ္တန္း၊ ႏွစ္တန္းစသည္ျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္ ကူးေျပာင္းသင္ၾကားမႈဟာ ေဒသအခ်ိဳ႔မွာ အေတာ္နည္းသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

ပညာသင္ၾကားမႈ သက္တမ္း ဆယ္ႏွစ္အၾကာ ဆယ္တန္းေရာက္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား/သူ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္သူ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လြန္စြာ နည္းပါးလာေနေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ထပ္မံ၍ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉(ခ) အျဖစ္ “သင္ယူသူမ်ားသည္ (က) လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြး ေခၚခြင့္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က “ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ၊ ဆရာသမဂၢေတြ တျခား လိုအပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ အမ်ိဳး သား ပညာေရး ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုအပ္သလို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါတယ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မရွိဘဲနဲ႔ ဒီဥပေဒမွာ ထည့္မယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမရွိဘဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ေရာက္ေနၿပီဆိုရင္ အေဖထက္ သားတစ္လႀကီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒကို ေစာင့္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒၾကမ္းႀကီး တစ္ရပ္လံုးကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပ အပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Soft Power Game တြင္ စမတ္က်စြာ ဝင္ေရာက္ ကစားႏိုင္ဖို႔လိုၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဆရာသမဂၢတို႔ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲၿပီးမွသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုေၾကာင္းလည္း ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ၾကားနာမႈၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မဲခြဲဆံုး ျဖတ္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက မီဒီယာမ်ားကို ရွင္းျပသည္။

၄င္းက “ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီရဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ တူခ်င္မွ တူႏိုင္မယ္၊ မတူခ်င္လည္း မတူဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်င္းခ်င္းမွာ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးတာလည္း မတူဘူး။ မနက္ျဖန္ မဲခြဲတဲ့ ပံုုစံကို လႊတ္ေတာ္ သမိုင္းမွာ ထူးထူးျခားျခားေလး ျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး နိမ့္က်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအဆင့္ ျမင့္မားေရးမွာ အဓိကက်ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာသည္။
 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာၿပီး မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒၾကမ္းကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

Read 8531 times Last modified on Monday, 30 March 2015 13:38

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ မားစ္ေရာဂါလကၡာဏာရွိသူတစ္ဦးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ မားစ္ေရာဂါလကၡာဏာရွိသူတစ္ဦးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ (မားစ္) လကၡဏာရွိသူ အသက္ ၇၅ႏွစ္...
မေလးရွား အတိုက္အခံမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ျပိဳလဲ မေလးရွား အတိုက္အခံမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ျပိဳလဲ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ အန္ဝါအီဘရာဟမ္ ဓမၼတာေ...
အေမရိကန္တြင္ လူမည္းဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို သံသယရွိလူျဖဴတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ဝင္ပစ္ အေမရိကန္တြင္ လူမည္းဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို သံသယရွိလူျဖဴတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ဝင္ပစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ ခ်ားလစ္တန္ျမိဳ႕တြင္ သမိုင္းဝင္လူမည္းဘုရ...
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စစ္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၃ ထရီလီယံရွိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စစ္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၃ ထရီလီယံရွိ ကင္ဘာရာ၊ ဇြန္ ၁၈ ။    ။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က ကမၻာလုံးဆိုင္ရာစစ္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ၁၄ဒသမ၃ထ...
ယန္စီျမစ္အတြင္း တရုတ္ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စင္း တိမ္းေမွာက္ အေသအေပ်ာက္မသိရေသး ယန္စီျမစ္အတြင္း တရုတ္ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စင္း တိမ္းေမွာက္ အေသအေပ်ာက္မသိရေသး ရွန္ဟိုင္း၊ ဇြန္-၁၈ ။        ။ တရုတ္ႏိုင္ငံေရွ႕ပိုင္း နန္က်င္းၿမိဳ႕အနီး ယန္စီျမစ္...
မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ရွင္က်န္းေဒသတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ရာမဒန္ဥပုသ္ေစာင့္ခြင့္ တရုတ္အစိုးရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ရွင္က်န္းေဒသတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ရာမဒန္ဥပုသ္ေစာင့္ခြင့္ တရုတ္အစိုးရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ေပက်င္း၊ ဇြန္-၁၈ ။   ။ တရုတ္အစိုးရက မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ရွင္က်န္းေဒသအတြင္း အစို...
NNER ၏ ညီလာခံက ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအပါအ၀င္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေတာင္းဆို NNER ၏ ညီလာခံက ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအပါအ၀င္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေတာင္းဆို ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၈ ။      ။ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER)၏...

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832